Zamówienia publiczne

ZP.271.4.2018 - Wyjaśnienie treści SIWZ - Budowa ulicy przy szkole w Łopuchowie

Status ogłoszenia:

Ogłoszenie aktywne

Rodzaj zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06 lutego 2018

Ogłoszenia powiązane

ZP.271.4.2018 - Budowa ulicy przy szkole w Łopuchowie

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25 stycznia 2018

Zamawiający

Nazwa:

Gmina Murowana Goślina

Adres:

plac Powstańców Wielkopolskich 9

Wojewodztwo:

wielkopolskie

Miejscowość

Murowana Goślina

Kod pocztowy

62-095

Telefon:

(+48) 61 8923 600

Faks:

(+48) 61 8122 140

Przedmiot zamówienia

Nazwa:

ZP.271.4.2018 - Wyjaśnienie treści SIWZ - Budowa ulicy przy szkole w Łopuchowie

Rodzaj przedmiotu:

Roboty budowlane

Wartość:

powyżej 30 tys. euro

Opis:

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji treści SIWZ - wyjaśnienia, poprawiony przedmiar oraz kosztorys ofertowy w załącznikach.
W wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przedłuża termin składania ofert o niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach:

Termin składania ofert do dnia 21.02.2018 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi 21.02.2018 r. o godz. 10:30.

Procedura

Tryb udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków/ofert:

21 lutego 2018 10:00

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2018 14:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Stern
Ilość wyświetleń: 456
06 lutego 2018 14:57 Anna Stern - Opublikowanie dokumentu.
06 lutego 2018 14:55 Anna Stern - Zmiana danych ogłoszenia. (Dokument nieopublikowany)
06 lutego 2018 14:54 Anna Stern - Zmiana kolejności załączników. (Dokument nieopublikowany)