Zamówienia publiczne

ZP.271.7.2018 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, chodników oraz remont cząstkowy dróg brukowych oraz gruntowych za pomocą kruszywa, destruktu i profilowanie na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina w 2018 roku według trzech części przedmiotu zamówienia

Status ogłoszenia:

Ogłoszenie aktywne

Rodzaj zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16 lutego 2018

Ogłoszenia powiązane

Zamawiający

Nazwa:

Gmina Murowana Goślina

Adres:

plac Powstańców Wielkopolskich 9

Wojewodztwo:

wielkopolskie

Miejscowość

Murowana Goślina

Kod pocztowy

62-095

Telefon:

(+48) 61 8923 600

Faks:

(+48) 61 8122 140

Przedmiot zamówienia

Nazwa:

ZP.271.7.2018 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, chodników oraz remont cząstkowy dróg brukowych oraz gruntowych za pomocą kruszywa, destruktu
i profilowanie na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina w 2018 roku według trzech części przedmiotu zamówienia

Rodzaj przedmiotu:

Roboty budowlane

Wartość:

powyżej 30 tys. euro

Opis:

Zamawiający informuje, że w dniu 16 lutego 2018 roku pod numerem 519434-N-2018 ogłosił w Biuletynie Zamówień Publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, którego przedmiotem jest:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, chodników oraz remont cząstkowy dróg brukowych oraz gruntowych za pomocą kruszywa, destruktu i profilowanie na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina w 2018 roku według trzech części przedmiotu zamówienia

W załączeniu specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Procedura

Tryb udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków/ofert:

05 marca 2018 10:00

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lutego 2018 11:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Stern
Ilość wyświetleń: 273
16 lutego 2018 12:00 Anna Stern - Zmiana danych ogłoszenia. (Dokument opublikowany)
16 lutego 2018 12:00 Anna Stern - Opublikowanie dokumentu.
16 lutego 2018 11:59 Anna Stern - Dodanie załącznika [ZP_271_7_2018_Dokumentacja_projektowo-kosztorysowa.zip] do dokumentu w przetargu. (Dokument nieopublikowany)