Zamówienia publiczne

ZP.271.10.2018 - Wykonywanie usług komunalnych w okresie od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 maja 2019 r. polegających na zimowym utrzymaniu dróg i utrzymaniu czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina

Status ogłoszenia:

Ogłoszenie aktywne

Rodzaj zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05 kwietnia 2018

Ogłoszenia powiązane

Zamawiający

Nazwa:

Gmina Murowana Goślina

Adres:

plac Powstańców Wielkopolskich 9

Wojewodztwo:

wielkopolskie

Miejscowość

Murowana Goślina

Kod pocztowy

62-095

Telefon:

(+48) 61 8923 600

Faks:

(+48) 61 8122 140

Przedmiot zamówienia

Nazwa:

ZP.271.10.2018 - Wykonywanie usług komunalnych w okresie od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 maja 2019 r. polegających na zimowym utrzymaniu dróg i utrzymaniu czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina

Rodzaj przedmiotu:

Roboty budowlane

Wartość:

powyżej 30 tys. euro

Słownik CPV:

90.61.10.00.3

90.61.20.00.0

90.62.00.00.9

Opis:

Zamawiający informuje, że w dniu 5 kwietnia 2018 roku pod numerem 540848-N-2018 ogłosił w Biuletynie Zamówień Publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, którego przedmiotem jest:

Wykonywanie usług komunalnych w okresie od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 maja 2019 r. polegających na zimowym utrzymaniu dróg i utrzymaniu czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina

W załączeniu specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Procedura

Tryb udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków/ofert:

12 kwietnia 2018 10:00

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 kwietnia 2018 15:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Stern
Ilość wyświetleń: 258
05 kwietnia 2018 15:24 Anna Stern - Opublikowanie dokumentu.
05 kwietnia 2018 15:23 Anna Stern - Dodanie załącznika [zal_nr_4_do_formularza_ofertowego.docx] do dokumentu w przetargach. (Dokument nieopublikowany)
05 kwietnia 2018 15:23 Anna Stern - Dodanie załącznika [zal_nr_3_do_formularza_ofertowego.docx] do dokumentu w przetargach. (Dokument nieopublikowany)