Zamówienia publiczne

ZP.271.13.2018 - Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Murowana Goślina oraz jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

Status ogłoszenia:

Ogłoszenie aktywne

Rodzaj zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16 kwietnia 2018

Ogłoszenia powiązane

Zamawiający

Nazwa:

Gmina Murowana Goślina

Adres:

plac Powstańców Wielkopolskich 9

Wojewodztwo:

wielkopolskie

Miejscowość

Murowana Goślina

Kod pocztowy

62-095

Telefon:

(+48) 61 8923 600

Faks:

(+48) 61 8122 140

Przedmiot zamówienia

Nazwa:

ZP.271.13.2018 - Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Murowana Goślina oraz jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

Rodzaj przedmiotu:

Dostawy

Wartość:

powyżej 30 tys. euro

Słownik CPV:

09.00.00.00.3

09.30.00.00.2

09.31.00.00.5

Opis:

Zamawiający informuje, że w dniu 16 kwietnia 2018 roku pod numerem 545917-N-2018 ogłosił w Biuletynie Zamówień Publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, którego przedmiotem jest:

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Murowana Goślina oraz jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

W załączeniu specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Procedura

Tryb udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków/ofert:

27 kwietnia 2018 11:00

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 kwietnia 2018 18:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Stern
Ilość wyświetleń: 600
16 kwietnia 2018 18:39 Anna Stern - Opublikowanie dokumentu.
16 kwietnia 2018 18:37 Anna Stern - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5_do_siwz__osw_dotyczace_grupy_kapitalowej.docx] do dokumentu w przetargach. (Dokument nieopublikowany)
16 kwietnia 2018 18:36 Anna Stern - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4_do_siwz_oswiadczenia_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_p ostepowaniu_i_braku_podstaw_do_wykluczenia.docx] do dokumentu w przetargach. (Dokument nieopublikowany)