Zamówienia publiczne

ZP.271.17.2018 - Budowa drogi z Długiej Gośliny do Łoskonia Starego w km od 2+626 do km 2+763

Status ogłoszenia:

Ogłoszenie aktywne

Rodzaj zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07 czerwca 2018

Ogłoszenia powiązane

Zamawiający

Nazwa:

Gmina Murowana Goślina

Adres:

plac Powstańców Wielkopolskich 9

Wojewodztwo:

wielkopolskie

Miejscowość

Murowana Goślina

Kod pocztowy

62-095

Telefon:

(+48) 61 8923 600

Faks:

(+48) 61 8122 140

Przedmiot zamówienia

Nazwa:

ZP.271.17.2018 - Budowa drogi z Długiej Gośliny do Łoskonia Starego w km od 2+626 do km 2+763

Rodzaj przedmiotu:

Roboty budowlane

Wartość:

powyżej 30 tys. euro

Słownik CPV:

45.00.00.00.7

45.23.31.20.6

45.10.00.00.8

Opis:

Zamawiający informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 roku pod numerem 568891-N-2018 ogłosił w Biuletynie Zamówień Publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, którego przedmiotem jest:

Budowa drogi z Długiej Gośliny do Łoskonia Starego w km od 2+626 do km 2+763.

W załączeniu specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Procedura

Tryb udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków/ofert:

25 czerwca 2018 10:00

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 czerwca 2018 10:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Stern
Ilość wyświetleń: 287
07 czerwca 2018 10:57 Anna Stern - Opublikowanie dokumentu.
07 czerwca 2018 10:55 Anna Stern - Dodanie załącznika [ZP_271_17_2018_Dokumentacja_projektowo-kosztorysowa.zip] do dokumentu w przetargu. (Dokument nieopublikowany)
07 czerwca 2018 10:54 Anna Stern - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4_do_formularza_ofertowego.docx] do dokumentu w przetargach. (Dokument nieopublikowany)