Zamówienia publiczne

ZP.271.18.2018 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rakowni - etap II

Status ogłoszenia:

Ogłoszenie aktywne

Rodzaj zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16 lipca 2018

Ogłoszenia powiązane

Zamawiający

Nazwa:

Gmina Murowana Goślina

Adres:

plac Powstańców Wielkopolskich 9

Wojewodztwo:

wielkopolskie

Miejscowość

Murowana Goślina

Kod pocztowy

62-095

Telefon:

(+48) 61 8923 600

Faks:

(+48) 61 8122 140

Przedmiot zamówienia

Nazwa:

ZP.271.18.2018 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rakowni - etap II

Rodzaj przedmiotu:

Usługi

Wartość:

powyżej 30 tys. euro

Słownik CPV:

71.32.22.00.3

71.32.00.00.7

71.24.80.00.8

Opis:

Zamawiający, informuje, że w dniu 14 lipca 2018 roku zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 134-305809 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, którego przedmiotem jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rakowni - etap II

W załączeniu specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Procedura

Tryb udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków/ofert:

21 sierpnia 2018 10:00

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lipca 2018 11:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Stern
Ilość wyświetleń: 434
16 lipca 2018 12:22 Anna Stern - Opublikowanie dokumentu.
16 lipca 2018 12:18 Anna Stern - Dodanie załącznika [zp271182018_zal_nr_4_do_formularza_ofertowego.docx] do dokumentu w przetargach. (Dokument nieopublikowany)
16 lipca 2018 12:18 Anna Stern - Dodanie załącznika [zp271182018_zal_nr_3_do_formularza_ofertowego.docx] do dokumentu w przetargach. (Dokument nieopublikowany)