Zamówienia publiczne

ZP.271.20.2018 - Budowa sieci wodociągowej w Rakowni

Status ogłoszenia:

Ogłoszenie aktywne

Rodzaj zamówienia:

Ogłoszenie o unieważnieniu z dnia 04 stycznia 2019

Ogłoszenia powiązane

ZP.271.20.2018 - Budowa sieci wodociągowej w Rakowni

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09 sierpnia 2018

ZP.271.20.2018 - Budowa sieci wodociągowej w Rakowni

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14 sierpnia 2018

ZP.271.20.2018 - Budowa sieci wodociągowej w Rakowni

Ogłoszenie o unieważnieniu z dnia 04 stycznia 2019

Zamawiający

Nazwa:

Gmina Murowana Goślina

Adres:

plac Powstańców Wielkopolskich 9

Wojewodztwo:

wielkopolskie

Miejscowość

Murowana Goślina

Kod pocztowy

62-095

Telefon:

(+48) 61 8923 600

Faks:

(+48) 61 8122 140

Przedmiot zamówienia

Nazwa:

ZP.271.20.2018 - Budowa sieci wodociągowej w Rakowni

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina działając jako Inwestor Zastępczy w imieniu Zamawiającego informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego wykonywania zadania pn.:

„Budowa sieci wodociągowej w Rakowni”,

wypełniając dyspozycję zawartą w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 października 2018 roku (Sygn. akt: KIO 2058/18) zawiadamia, że:

1.       unieważnia podjętą decyzję w zakresie czynności oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 27 września 2018 roku, w tym czynność poprawienia omyłek w ofercie złożonej przez ETP S.A. 40-301 Katowice, ul. Siemianowicka 5a,

2.       w wyniku powtórnej czynności badania i oceny ofert:

1)      odrzuca ofertę Wykonawcy ETP S.A. 40-301 Katowice, ul. Siemianowicka 5a na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej zwanej „ustawą”,

2)      odrzuca ofertę Wykonawcy TERLAN Sp. z o.o.  61-324 Poznań, ul. Przemyska 5 na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2  ustawy,

3)      odrzuca ofertę Wykonawcy WUPRINŻ S.A., ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2  ustawy,

4)       unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy.

 Szczegóły informacji zawarto w załączonym poniżej pliku.

Załączniki

Ogłoszenie powiązane z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04 stycznia 2019 roku
Dokument wytworzony przez: BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wtorkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 stycznia 2019 09:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wtorkowska
Ilość wyświetleń: 1054
21 stycznia 2019 09:08 (Ewa Wtorkowska) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
21 stycznia 2019 09:07 (Ewa Wtorkowska) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
21 stycznia 2019 09:07 (Ewa Wtorkowska) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)