Zamówienia publiczne

ZP.271.18.2019 "Budowa ścieżki rowerowej Przebędowo-Uchorowo w związku z Projektem Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina"

Status ogłoszenia:

Ogłoszenie aktywne

Rodzaj zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05 września 2019

Zamawiający

Nazwa:

Gmina Murowana Goślina

Adres:

plac Powstańców Wielkopolskich 9

Wojewodztwo:

wielkopolskie

Miejscowość

Murowana Goślina

Kod pocztowy

62-095

Telefon:

(+48) 61 8923 600

Faks:

(+48) 61 8122 140

Przedmiot zamówienia

Nazwa:

ZP.271.18.2019 "Budowa ścieżki rowerowej Przebędowo-Uchorowo w związku z Projektem Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina"

Rodzaj przedmiotu:

Roboty budowlane

Opis:

Projekt „Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
w związku z Umową o dofinansowanie Projektu nr RPWP.03.03.03.30-0001/18-00 w ramach:

Osi Priorytetowej 3 „Energia”

Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”

Poddziałanie 3.3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania"

Procedura

Tryb udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków/ofert:

20 września 2019 10:30

Załączniki

Ogłoszenie powiązane z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 września 2019 16:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wtorkowska
Ilość wyświetleń: 669
25 września 2019 15:38 (Ewa Wtorkowska) - Zmiana danych ogłoszenia. (Dokument opublikowany)
25 września 2019 15:37 (Ewa Wtorkowska) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
25 września 2019 15:37 (Ewa Wtorkowska) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)