Zamówienia publiczne

Budowa dwóch parkingów buforowych typu P+R przy ul. Szkolnej i przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie oraz przebudowa ulicy Szkolnej w Murowanej Goślinie w ramach zadania pt. „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina”

Status ogłoszenia:

Ogłoszenie aktywne

Rodzaj zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 01 marca 2017

Ogłoszenia powiązane

Zamawiający

Nazwa:

Gmina Murowana Goślina

Adres:

plac Powstańców Wielkopolskich 9

Wojewodztwo:

wielkopolskie

Miejscowość

Murowana Goślina

Kod pocztowy

62-095

Telefon:

(+48) 61 8923 600

Faks:

(+48) 61 8122 140

Przedmiot zamówienia

Nazwa:

Budowa dwóch parkingów buforowych typu P+R przy ul. Szkolnej i przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie oraz przebudowa ulicy Szkolnej w Murowanej Goślinie w ramach zadania pt. „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina”

Rodzaj przedmiotu:

Roboty budowlane

Wartość:

powyżej 30 tys. euro

Słownik CPV:

45.00.00.00.7

45.23.31.41.9

45.10.00.00.8

45.20.00.00.9

45.23.20.00.2

45.23.13.00.8

45.33.00.00.9

45.31.00.00.3

45.11.00.00.1

Opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch parkingów typu P+R przy ul. Szkolnej
i przy ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie oraz przebudowa ulicy Szkolnej w Murowanej Goślinie w ramach zadania pt. „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina” oraz wykonanie opracowania wraz z aktualizacją projektu docelowej – stałej organizacji ruchu dla ul. Szkolnej, parkingu przy ul. Szkolnej oraz parkingu przy ul. Kolejowej z uwzględnieniem znaków naprowadzania, tablic edukacyjnych, tablic stałych wraz z uzgodnieniem w Starostwie Powiatowym w terminie umożliwiającym wprowadzenie tej organizacji – czyli ustawienie znaków pionowych i wymalowanie znaków poziomych.

Procedura

Tryb udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Zamawiający informuje, że w dniu 1 marca 2017 roku pod numerem 34825-2017 ogłosił w Biuletynie Zamówień Publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, którego przedmiotem jest:

Budowa dwóch parkingów buforowych typu P+R przy ul. Szkolnej i przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie oraz przebudowa ulicy Szkolnej w Murowanej Goślinie w ramach zadania pt. „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina”
 
W załączeniu specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Termin składania wniosków/ofert:

21 marca 2017 10:00

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2017 15:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Stern
Ilość wyświetleń: 1335
01 marca 2017 15:55 Anna Stern - Opublikowanie dokumentu.
01 marca 2017 15:52 Anna Stern - Dodanie załącznika [ZP_271_2_2017_Dokumentacja_projektowo-kosztorysowa.zip] do dokumentu w przetargu. (Dokument nieopublikowany)
01 marca 2017 15:51 Anna Stern - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4_do_formularza_ofertowego.docx] do dokumentu w przetargach. (Dokument nieopublikowany)