Zamówienia publiczne

ZP.271.3.2017 - Świadczenie usług utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy Murowana Goślina oraz świadczenie usług utrzymania zieleni w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych według IV części przedmiotu zamówienia

Status ogłoszenia:

Ogłoszenie aktywne

Rodzaj zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10 marca 2017

Ogłoszenia powiązane

Zamawiający

Nazwa:

Gmina Murowana Goślina

Adres:

plac Powstańców Wielkopolskich 9

Wojewodztwo:

wielkopolskie

Miejscowość

Murowana Goślina

Kod pocztowy

62-095

Telefon:

(+48) 61 8923 600

Faks:

(+48) 61 8122 140

Przedmiot zamówienia

Nazwa:

ZP.271.3.2017 - Świadczenie usług utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy Murowana Goślina oraz świadczenie usług utrzymania zieleni w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych według IV części przedmiotu zamówienia

Rodzaj przedmiotu:

Usługi

Wartość:

powyżej 30 tys. euro

Słownik CPV:

77.31.00.00.6

77.34.00.00.5

77.31.30.00.7

77.31.20.00.0

Opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy Murowana Goślina oraz świadczenie usług utrzymania zieleni w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych

Procedura

Tryb udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Zamawiający informuje, że w dniu 10 marca 2017 roku pod numerem 41619-2017 ogłosił w Biuletynie Zamówień Publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, którego przedmiotem jest:

Świadczenie usług utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy Murowana Goślina oraz świadczenie usług utrzymania zieleni w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych według IV części przedmiotu zamówienia
 
W załączeniu specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Termin składania wniosków/ofert:

20 marca 2017 10:00

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 marca 2017 16:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Stern
Ilość wyświetleń: 512
10 marca 2017 16:54 Anna Stern - Opublikowanie dokumentu.
10 marca 2017 16:52 Anna Stern - Zmiana danych ogłoszenia. (Dokument nieopublikowany)
10 marca 2017 16:47 Anna Stern - Dodanie załącznika [zal_nr_4_do_formularza_ofertowego.docx] do dokumentu w przetargach. (Dokument nieopublikowany)