Zamówienia publiczne

ZP.271.2.2017 - wyjaśnienia treści SIWZ - Budowa dwóch parkingów buforowych typu P+R przy ul. Szkolnej i przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie oraz przebudowa ulicy Szkolnej w Murowanej Goślinie w ramach zadania pt. „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina”

Status ogłoszenia:

Ogłoszenie aktywne

Rodzaj zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15 marca 2017

Ogłoszenia powiązane

Zamawiający

Nazwa:

Gmina Murowana Goślina

Adres:

plac Powstańców Wielkopolskich 9

Wojewodztwo:

wielkopolskie

Miejscowość

Murowana Goślina

Kod pocztowy

62-095

Telefon:

(+48) 61 8923 600

Faks:

(+48) 61 8122 140

Przedmiot zamówienia

Nazwa:

ZP.271.2.2017 - wyjaśnienia treści SIWZ - Budowa dwóch parkingów buforowych typu P+R przy ul. Szkolnej i przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie oraz przebudowa ulicy Szkolnej w Murowanej Goślinie w ramach zadania pt. „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina”

Rodzaj przedmiotu:

Roboty budowlane

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Zamawiający informuje, że w postępowaniu pn. "Budowa dwóch parkingów buforowych typu P+R przy ul. Szkolnej i przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie oraz przebudowa ulicy Szkolnej w Murowanej Goślinie w ramach zadania pt. „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina” wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ - wyjaśnienia w załączniku.

W związku z powyższym zamawiający przesuwa termin składania oraz otwarcia ofert.

 Termin składania ofert do dnia 28.03.2017 r. do godz. 10.00.

 Otwarcie ofert nastąpi 28.03.2017 r. o godz.10.30.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 marca 2017 14:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Niemier
Ilość wyświetleń: 314
15 marca 2017 15:20 Daria Niemier - Opublikowanie dokumentu.
15 marca 2017 15:15 Daria Niemier - Dodanie załącznika [ZP_271_2_2017_wyjasnienia_tresci_SIWZ_dokumentacja.zip] do dokumentu w przetargu. (Dokument nieopublikowany)
15 marca 2017 15:03 Daria Niemier - Dodanie załącznika [zp27222017_wyjasnienie_do_tresci_siwz_15032017.pdf] do dokumentu w przetargach. (Dokument nieopublikowany)